Zvýšení produktivity a snížení nákladů pomocí automatizace skladů s vysokozdvižnými vozíky

Sdílet

Používání automatizovaných vysokozdvižných vozíků způsobilo revoluci v intralogistice a vybavilo podniky automatizačními schopnostmi nezbytnými pro průmysl 4.0.

S nástupem pokročilých technologií se automatické vysokozdvižné vozíky staly sofistikovanějšími a mohou vykonávat úkoly, které jsou manuální, vysoce opakované nebo nebezpečné pro pracovníky.

To vedlo ke zvýšení produktivity, efektivity, bezpečnosti a návratnosti investic (ROI), protože podniky začaly využívat automatizaci skladů pomocí vysokozdvižných vozíků.

Nový zvedací vozík AGV, K55A Paletový zakladač

Jak přesně automatizované vysokozdvižné vozíky snižují náklady a zvyšují produktivitu?

zefektivnění procesů

Snadnější manévrovatelnost automatizovaných vysokozdvižných vozíků jednoduše zpružňuje a zefektivňuje interní procesy. Tím se vytváří ergonomičtější skladová hala a manažeři mají možnost pověřit své pracovníky produktivnějšími úkoly, což z dlouhodobého hlediska šetří náklady.

Bezproblémová integrace urychluje produktivitu

Automatizované vysokozdvižné vozíky lze integrovat s dalšími technologiemi a zvýšit tak produktivitu skladu a řízení zásob. Automatizované vysokozdvižné vozíky, které se bezproblémově integrují do systémů řízení skladu (WMS), mohou zvýšit přesnost řízení zásob, bezpečně a rychle přemisťovat těžké náklady, které by pro nezkušené řidiče byly obtížné, a také zcela optimalizovat skladový prostor.

Snižuje prostoje

Díky automatizovaným vysokozdvižným vozíkům se váš sklad potýká s minimálními nebo žádnými prostoji. Díky spolupráci s vaším týmem mohou automatizované vysokozdvižné vozíky maximalizovat efektivitu, zatímco se pracovníci věnují úkolům s vyšší hodnotou. Kromě toho můžete očekávat také nižší náklady na údržbu díky menšímu opotřebení a možnostem prediktivní údržby automatizovaných vysokozdvižných vozíků.

Minimalizuje poškození výrobku

Díky své přesnosti a spolehlivosti slibují automatizované vysokozdvižné vozíky méně škod. Automatizované vysokozdvižné vozíky, vybavené pokročilými bezpečnostními funkcemi, přesnou navigací a kontrolovatelným pohybem, způsobují méně škod na výrobcích a zařízeních, díky čemuž budou zákazníci spokojeni a nebude to mít vliv na vaše tržby.

Automatizované zakladače palet také zvyšují bezpečnost ve skladu.

V minulosti obsluhovali vysokozdvižné vozíky ručně řidiči, což představovalo velké bezpečnostní riziko. Při zhruba průměrném počtu 87 úmrtí ročně není divu, že se manažeři chytají příležitosti upřednostnit bezpečnost zaměstnanců a současně řídit automatizaci!

Získání kvalifikace řidiče vysokozdvižného vozíku je také náročné, což znamená, že dostupnost kvalifikovaných řidičů je často různá.

Zavedením automatizovaných palet ve skladu okamžitě zvýšíte bezpečnost na podlaze a zefektivníte provoz.

Je zakladač palet K55A dobrou volbou pro váš sklad?

Naše špičkové zařízení K55/K55A je dokonalým řešením pro automatizaci přepravy středně velkých paletovaných nákladů do výšky 1,5 m a hmotnosti 1000 kg, optimalizaci skladovacích prostor a efektivitu interních logistických operací.

Díky svým schopnostem IoT se náš snadno použitelný a autonomní zakladač palet K55/K55A může připojit k jakémukoli systému vyšší úrovně a pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, což vám zajistí, že nebudete mít žádné nákladné prostoje a využijete jeho přesnost k udržení skladových a výrobkových standardů.

Průběžný sběr dat o všech operacích může navíc pomoci manažerům skladu s analýzou výrobní kapacity a optimalizací interních postupů.

Pokud chcete začít automatizovat svůj sklad pomocí našeho paletového zakladače K55/K55A nebo potřebujete další informace o našich produktech či službách, neváhejte nás kontaktovat.

Sdílet