Kanál pro stížnosti

V rámci interní politiky společnosti KIVNON S.L. byl zaveden kanál pro podávání stížností, jehož účelem je umožnit interním i externím osobám, které mají vztah ke společnosti, důvěrným způsobem oznámit jakékoli protiprávní jednání.