Kanál na podávanie sťažností

V kontexte internej politiky spoločnosti KIVNON S.L. bol zavedený kanál na podávanie sťažností, ktorého cieľom je umožniť interným aj externým osobám, ktoré majú vzťah so spoločnosťou, dôverným spôsobom nahlásiť akékoľvek nezákonné konanie.