Využijte výhody mobilních robotů Kivnon v montážních linkách

Sdílet

Využijte výhody mobilních robotů Kivnon na montážních linkách, které nabízejí několik výhod, jež mohou využít výrobci napříč průmyslovými odvětvími.

Spolupracujte se společností Kivnon a využijte výhod našich mobilních robotů na montážních linkách 

Přechod na plně automatizované a agilní výrobní procesy nevyžaduje vyřazení a nahrazení skladové infrastruktury. Využijte tak výhod mobilních robotů Kivnon v montážních linkách. Mnoho našich zákazníků začíná s jedním nebo dvěma roboty AMR, dokud se necítí připraveni nasadit větší flotilu.

1. Amortizace investic

Ačkoli se počáteční investice mohou zdát vysoké, zavedení AMR může být nakonec ziskovější než tradiční metody montážních linek s nepružnými procesy.
Naše mobilní roboty umožňují snadné přizpůsobení požadavkům trhu bez nutnosti vysokých investic. Jsou navrženy tak, aby je bylo možné bezproblémově integrovat do stávajících systémů montážních linek, což zajišťuje hladký přechod na automatizaci montážních linek.

2. Zvýšená bezpečnost

Montážní linka, kde jsou naši pracovníci AMR zodpovědní za manipulaci s nebezpečnými úkoly - například ruční zvedání těžkých břemen - může pomoci zvýšit bezpečnost na pracovišti.

Tím, že jsou pracovníci zbaveni fyzicky náročných úkolů, se okamžitě snižuje riziko nehod. Schopnost spolupráce našich robotů AMR navíc zajišťuje bezpečnou interakci s pracovníky na montážní lince, kde lidé a roboti pracují vedle sebe.

3. Přizpůsobitelná řešení

Poskytujeme specializovaná robotická řešení, která splňují požadavky a výrobní procesy všech typů průmyslových odvětví.

Naše inovativní a robustní AMR mohou přepravovat materiály napříč montážními linkami a mohou být kdykoli rekonfigurovány. Vytvořením flexibilních montážních linek mohou výrobci lépe reagovat na měnící se požadavky trhu a přizpůsobovat jednotky na své montážní lince podle potřeby. 

Tento stupeň přizpůsobení a agility také přispívá k lepšímu přidělování zdrojů a řízení zásob ve skladu.

TWe obvykle poskytuje konzultační služby, které výrobcům pomáhají plánovat jejich automatizační strategie.

Úzce spolupracují s výrobci, aby porozuměli jejich potřebám a poskytli jim poradenství při efektivním rozšiřování automatizace.

Pokud máte zájem o zefektivnění svých procesů pomocí nejmodernějších autonomních mobilních robotů (AMR), neváhejte nás kontaktovat pro další podrobnosti o tom, jak začít.
Sdílet