Ochrana dat

Důvěrnost a bezpečnost jsou základními hodnotami společnosti KIVNON, a proto jsme vždy odhodláni zaručit soukromí osobních údajů našich uživatelů. Kromě toho jsou osobní údaje, které nám můžete poskytnout, chráněny v souladu s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů (2016/679) a dalšími platnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

INFORMACE

Správcem údajů je společnost KIVNON LOGÍSTICA, S.L. (KIVNON), která má daňové identifikační číslo (CIF) B65236911 a sídlo na adrese Avinguda Puig dels Tudons 6, Pol. Ind. Santiga, 08210 Barberà del Vallès (Barcelona). Účelem zpracování je reagovat na dotazy a žádosti o informace týkající se našich produktů a služeb, a to buď prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách, nebo zaslaného na kontaktní e-mailové adresy, které byly zveřejněny. Údaje, které nám zašlete, můžeme také zpracovávat za účelem správy vaší kandidatury na pracovní pozice, které nabízíme. Zpracování je založeno na oprávněném zájmu správce údajů s přihlédnutím k přiměřeným očekáváním osob, které mají zájem o odpověď na jejich žádosti.

UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Poskytnuté údaje budou uchovávány tak dlouho, dokud subjekt údajů nepožádá o ukončení činnosti, nebo dokud nepřestanou být nezbytné nebo relevantní pro účel, pro který byly shromážděny. V případě uchazečů o pracovní pozici budou jejich údaje eliminovány, pokud jejich kandidatura nebude zahrnuta do probíhajícího výběrového řízení nebo nebude jejich uchování dohodnuto na delší dobu.

PŘÍJEMCI

Údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou případů, kdy existuje zákonná povinnost tak učinit. Údaje však můžeme sdělovat společnostem (národním nebo mezinárodním), které nám poskytují služby související s běžnou a administrativní činností společnosti a které budou působit jako zpracovatelé údajů v rámci poskytování služeb, jako jsou mimo jiné e-mailové služby, hosting webových služeb, hosting serverů, správa aplikačních služeb v režimu SaaS, archivace souborů v cloudu a další.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekty údajů mohou kdykoli požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu a výmaz, jakož i o námitku a omezení jejich zpracování. Chcete-li to provést, musíte kontaktovat KIVNON dopisem zaslaným na adresu Avinguda Puig dels Tudons 6, Pol. Ind. Santiga, 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) nebo e-mailem zaslaným na adresu privacy@kivnon.com. IMP-277-WB-REV.01 KIVNON také připomíná subjektům údajů, že mají právo podat stížnost u příslušného kontrolního orgánu (Španělská agentura pro ochranu údajů).

BEZPEČNOST PŘI ZPRACOVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ DAT

KIVNON prohlašuje, že použil příslušné technické a organizační kontroly, aby zajistil a byl schopen prokázat, že zpracování údajů je vyvíjeno v souladu s platnými právními předpisy a že práva subjektů údajů jsou chráněna. Za tímto účelem zavedla systém řízení ochrany osobních údajů, který určuje a používá technické a organizační prostředky, které má k dispozici, aby zabránila ztrátě, zneužití, změně, neoprávněnému přístupu nebo krádeži údajů poskytnutých uživateli, a to bez ohledu na skutečnost, že bezpečnostní opatření na internetu nejsou nedobytná.

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Tato webová stránka, stejně jako většina webových stránek na internetu, používá soubory cookie ke zlepšení uživatelského zážitku. V našich Zásadách používání souborů cookie naleznete informace o tom, co jsou soubory cookie, jaké typy souborů cookie tento web používá, jak můžete deaktivovat soubory cookie ve svém prohlížeči a jak konkrétně zakázat instalaci souborů cookie třetích stran. Než budete pokračovat v procházení našich webových stránek, přečtěte si prosím pečlivě naše Zásady používání souborů cookie.

ZMĚNA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KIVNON může kdykoli změnit své Zásady ochrany osobních údajů v souladu s právními předpisy platnými v daném okamžiku. V každém případě bude jakákoli změna zásad ochrany osobních údajů řádně zveřejněna, abyste byli informováni o změnách provedených při zpracování vašich osobních údajů a pokud to vyžadují platné předpisy, subjekty údajů mohly potvrdit svůj souhlas.