Traktor K32

Tento model AGV/AMR je ideálnym riešením na automatizáciu prepravy ťažkých nákladov v rámci interných logistických procesov.