Spolupráca

ACCIÓ Kupóny Industry 4.0 Implementácia

Ref.:ACE008/20/000406
accio

4.0 Platforma pre služby technickej pomoci a vedomostnú základňu mobilnej robotiky Vytvorte nástroj pre interné riadenie zákazníkov pre výrobné incidenty a externých zákazníkov (SAT) pre žiadosti o incidentové služby zavedením vedomostnej základne mobilnej robotiky. Externá služba by bola:

Metodológia

  • Benchmarking medzi rôznymi softvérovými platformami
  • Poradenstvo a hodiny implementácie modulu technickej pomoci (TAS) a vedomostnej základne.

 

Kvalitatívne sa očakáva zlepšenie kontroly kvality procesov v Kivnone, efektívnosti a imidžu. Kvantitatívne sa očakáva, že bude mať digitálny nástroj, ktorý v krátkodobom horizonte zlepší odozvu v SAT službe o 30% a umožní využívať veľké dáta v strednodobom / dlhodobom horizonte.