Spolupráca

Plán diagnostiky a transformácie 4.0

Ref.: BOIND19-1-0095
accio

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť konkurencieschopnosť spoločnosti KIVNON vypracovaním transformačného plánu založeného na odhaľovaní potrieb a definovaním mapy trasy pre začlenenie nových technológií a digitálnych služieb, ktoré umožňujú zvýšenie príjmov, optimalizáciu nákladov a generovanie nových obchodných modelov. Inými slovami, stratégia, ktorá umožňuje začlenenie digitalizácie do DNA KIVNON.