Spolupráca

Podpora procesu internacionalizácie

Ref.:I CEXNP_20200624851
icex
Eú

ICEX Next je program ICEX Spain Export and Investment pre španielske MSP, ktoré chcú rásť na medzinárodnej úrovni a pomáhajú im vo všetkých fázach ich projektu.

Kivnonu v rámci ďalšieho programu ICEX pomáhala ICEX a spolufinancovala z Európskeho fondu EFRR. Cieľom tohto programu je prispieť k medzinárodnému rozvoju spoločnosti a jej prostredia.

Metodológia

  • Poradenstvo o tom, ako navrhnúť medzinárodný podnikateľský plán on-line aj off-line.
  • Pomáha vám v iných aspektoch, ktoré uľahčujú vašu medzinárodnú konkurencieschopnosť.
  • Predstavujeme vás na nové trhy
  • Ponúkame vám služby prispôsobené vašim medzinárodným potrebám rastu.