Spolupráca

Projekt výskumu a vývoja

Ref.: IDI-20191150
cdti

Cieľom projektu COMPASS je vyvinúť novú paradigmu vysokovýkonného logistického centra, ktorá optimalizuje hardvér a softvér prostredníctvom technológií Industry 4.0.

COMPASS bude zabezpečovať interné dopravné potreby automatickým prideľovaním zdrojov podľa skutočnej výroby, bude zahŕňať prírodné navigačné technológie a technológie na predchádzanie prekážkam na vyriešenie nepredvídaných okolností a poskytne továrňam nástroje na navrhovanie, implementáciu a kontrolu intralogistických tokov digitálne.

COMPASS prekoná súčasný stav techniky prekonávaním výziev v oblasti konektivity, vnútorného určovania polohy, školenia a riadenia procesov, ktoré sú vlastné súčasným ARV.