Ochrana údajov

Dôvernosť a bezpečnosť sú základnými hodnotami spoločnosti KIVNON, a preto sa vždy zaväzujeme zaručiť súkromie osobných údajov našich používateľov. Okrem toho sú osobné údaje, ktoré nám poskytnete, chránené v súlade s európskym všeobecným nariadením o ochrane údajov (2016/679) a ďalšími platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.

INFORMÁCIA

Prevádzkovateľom údajov je spoločnosť KIVNON LOGÍSTICA, S.L. (KIVNON), ktorá má daňové identifikačné číslo (CIF) B65236911 a sídlo spoločnosti Avinguda Puig dels Tudons 6, Pol. Ind. Santiga, 08210 Barberà del Vallès (Barcelona). Účelom spracovania je odpovedať na otázky a žiadosti o informácie týkajúce sa našich produktov a služieb, a to buď prostredníctvom formulára dostupného na webovej stránke, alebo zaslaného na kontaktné e-mailové adresy, ktoré boli zverejnené. Môžeme tiež spracovávať údaje, ktoré nám pošlete, za účelom riadenia vašej kandidatúry na pracovné pozície, ktoré ponúkame. Spracovanie je založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa údajov, berúc do úvahy primerané očakávania tých osôb, ktoré majú záujem o odpoveď na ich žiadosti.

UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Poskytnuté údaje sa budú uchovávať dovtedy, kým dotknutá osoba nepožiada o ukončenie činnosti, alebo kým neprestanú byť potrebné alebo relevantné na účel, na ktorý boli zhromaždené. V prípade uchádzačov na pracovnú pozíciu sa ich údaje odstránia, ak ich kandidatúra nebude zahrnutá do žiadnych prebiehaných výberových konaní alebo ich uchovávanie nie je dohodnuté na dlhšie obdobie.

PRÍJEMCOV

Údaje nebudú prenášané tretím stranám s výnimkou prípadov, keď existuje zákonná povinnosť tak urobiť. Údaje však môžeme oznamovať spoločnostiam (či už národným alebo medzinárodným), ktoré nám poskytujú služby súvisiace s bežnou a administratívnou činnosťou spoločnosti a ktoré budú pôsobiť ako spracovatelia údajov v rámci poskytovania služieb, ako sú okrem iného e-mailové služby, webhosting, server hosting, správa aplikačných služieb v režime SaaS, archivácia súborov v cloude a ďalšie.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Dotknuté osoby môžu kedykoľvek požiadať o prístup, opravu a vymazanie svojich osobných údajov, ako aj námietku a obmedzenie ich spracúvania. Ak to chcete urobiť, musíte kontaktovať KIVNON listom zaslaným avinguda Puig dels Tudons 6, Pol. Ind. Santiga, 08210 Barberà del Vallès (Barcelona), alebo e-mailom zaslaným privacy@kivnon.com. IMP-277-WB-REV.01 KIVNON tiež pripomína dotknutým osobám, že majú právo podať žiadosť príslušnému kontrolnému orgánu (Španielskej agentúre na ochranu údajov).

BEZPEČNOSŤ PRI SPRACOVANÍ A UKLADANÍ ÚDAJOV

Spoločnosť KIVNON deklaruje, že uplatnila príslušné technické a organizačné kontroly, aby zabezpečila a bola schopná preukázať, že spracovanie údajov je vyvinuté v súlade s platnou legislatívou a že práva dotknutých osôb sú chránené. Na tento účel zaviedla systém riadenia ochrany osobných údajov na určenie a uplatňovanie technických a organizačných prostriedkov, ktoré má k dispozícii, aby sa zabránilo strate, zneužitiu, zmene, neoprávnenému prístupu alebo krádeži údajov poskytnutých používateľmi, a to bez ohľadu na skutočnosť, že bezpečnostné opatrenia na internete nie sú nedobytné.

POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE

Táto webová stránka, rovnako ako väčšina webových stránok na internete, používa súbory cookie na zlepšenie používateľského zážitku. V našich Zásadách používania súborov cookie nájdete informácie o tom, čo sú súbory cookie, aké typy súborov cookie táto webová stránka používa, ako môžete deaktivovať súbory cookie vo vašom prehliadači a ako konkrétne zakázať inštaláciu súborov cookie tretích strán. Pred pokračovaním v prehliadaní našich webových stránok si pozorne prečítajte naše zásady používania súborov cookie.

ZMENA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť KIVNON môže kedykoľvek zmeniť svoje zásady ochrany osobných údajov v súlade s právnymi predpismi platnými v danom čase. V každom prípade bude akákoľvek zmena zásad ochrany osobných údajov riadne zverejnená, aby ste boli informovaní o zmenách vykonaných pri spracúvaní vašich osobných údajov, a ak to vyžadujú príslušné predpisy, dotknuté osoby môžu potvrdiť svoj súhlas.