Alberto Castellanos a Carles Miranda na návšteve centrály spoločnosti Kivnon

Akcia

Prítomnosť takých významných osobností v odvetví a v oblasti inovácií je pre našu spoločnosť cťou a neoceniteľnou príležitosťou.

Veľmi nás teší, že nás v našom sídle v Kivnone navštívili pán Albert Castellanos Maduell, tajomník pre podnikanie a konkurencieschopnosť katalánskeho parlamentu Generalitat de Catalunya, a pán Carles Miranda Sanchez, manažér pre priemysel 4.0 a obehové hospodárstvo spoločnosti Acció.

Návšteva týchto vzácnych hostí znamenala oveľa viac než len obyčajné stretnutie; bola dôkazom nášho spoločného záväzku podporovať priemysel 4.0 a inovácie ako kľúčové faktory konkurencieschopnosti podnikov.

V neustále sa vyvíjajúcom svete je nevyhnutné, aby sa spoločnosti prispôsobovali najnovším trendom a technológiám, aby zostali konkurencieschopné, a práve v tejto súvislosti je spolupráca s Generalitat de Catalunya a Acció neoceniteľná.

Počas tejto návštevy sme mali príležitosť diskutovať o spoločných stratégiách a projektoch, ktoré ďalej posilnia priemyselné prostredie nášho regiónu. Priemysel 4.0 so zameraním na automatizáciu, digitalizáciu a vytváranie sietí je nevyhnutný na zvýšenie efektívnosti a produktivity v podnikoch a spoločne sme odhodlaní tieto iniciatívy rozvíjať.

Radi by sme vám vyjadrili úprimné uznanie za čas a záujem, ktorý ste nám venovali. Prítomnosť vedúcich predstaviteľov, ako ste vy, v našom sídle nielen potvrdzuje náš záväzok podporovať priemyselný pokrok a hospodársku prosperitu, ale zároveň nás inšpiruje k ďalšej neúnavnej práci v tomto smere.

Ešte raz vám ďakujeme za vašu návštevu a za zdieľanie našej vízie lepšej a konkurencieschopnejšej priemyselnej budúcnosti.

Akcia