Ako to funguje
Kivnon tiene las opciones

Jednoduchá a ľahká implementácia

Naše AGV pokrývajú väčšinu procesov interných logistických operácií v priemyselnom odvetví. Pozrite si tento príklad.


Preprava produktov z dvoch výrobných liniek do skladu.
1
Zóna vyzdvihnutia
Operátor naloží na vozík dokončené produkty a povoľuje AGV pohnúť sa vpred.
2
Zóna vyzdvihnutia
AGV doručí prázdny vozík a vyzdvihne ten plný.

3
Semafór
 AGV skontroluje semafór aby si overil, predtým než sa pohne, že je trasa voľná. .
4
Semafór
AGV skontroluje semafór aby si overil, predtým než sa pohne, že je trasa voľná. .
5
Nabíjacia stanica
AGV vojde do nabíjacej oblasti, ak je stav jeho batérie nízky. 
6
Nabíjacia stanica 
AGV požiada o zmenu jeho batérie. 
7
Zóna dodania
AGV dodáva plný vozík a vyzdihuje ten prázdny.
8
Obchádzka
AGV použije obchádzku v prípade, že je jeho distinácia Linka 1.
Linka 1
Linka 2
CHARGING AREA
SKLAD