AGV
Ťahač
OUR PRODUCTS

AGV Ťahač
Ťahače schopné viesť vozíky do 6.000kg

AGV KIVNON K32

Automaticky vedený vozík (AGV) navrhnutý na ťahanie vozíkov ako vlak.

Automated guided vehicles designed to drag loads on trolleys in one travel direction.

 • The incorporated security system allows it to share spaces and routes with people and other vehicles (Directive 2006/42/CE).
 • Magnetická navigácia alebo navigačná mapa.
 • Vehicle able to follow cyclic fixed or conditional routes and interact with other AGVs, machines and people
 • User friendly. For implementation and start-up there is no need to hire an AGV specialist.
 • Easy diagnosis. Frontal Display informs about alerts or alarms, battery status and AGV destination.
 • Integrated in-loop charging system that allows a total autonomy, 24/7. 
 • Ťažná kapacita do 1.200N (približne 2.000kg na vozík).
 • Easy operation possible, even without a central control system.
 • AGV je schopné pripojiť sa na vyššiu úroveň ovládacich prvkov a výrobných systémov.

AGV KIVNON k20

Automaticky vedený vozík (AGV) navrhnutý na ťahanie vozíkov alebo prepravu nákladu.

Automaticky vedené vozíky navrhnuté na prepravu nákladu v jednom smere.

 • Integrované bezpečnostné systémy umožňujú zdieľanie priestorov a trás s ľuďmi a inými vozíkmi (Smernica 2006/42 / ES).
 • Magnetická navigácia alebo navigačná mapa.
 • Vozíky schopné nasledovať cyklicky fixné alebo podmienené trasy a komunikovať s inými AGV, strojmi a ľuďmi.
 • Jednoduché používanie. Pre inštaláciu a uvedenie do prevádzky nie je potrebný odborný AGV personál.
 • Jednoduchá diagnostika. Predný displey informuje o upozorneniach, alarmoch, stave batérie a AGV destináciách.
 • Integrovaný nabíjací systém in-loop, ktorý umožňuje úplnú autonómiu, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. 
 • Ťažná kapacita do 2.500N (približne 6.000kg na vozík). 
 • Nákladná kapacita do 1.000kg (europaleta).