AGV
Myš
Naše produkty

AGV Myš
Organizujte svoju vnútornú logistiku automaticky

Malé vozíky schopné pohybovať sa pod nosičmi na kolieskach, nasledujú cyklicky fixné alebo podmienené trasy a komunikujú s inými AGV, strojmi a ľuďmi plne automatickým spôsobom.

Magnetická navigácia alebo navigačná mapa.

Integrované bezpečnostné systémy umožňujú zdieľanie priestorov a trás s ľuďmi a inými vozíkmi (Smernica 2006/42 / ES).. 

Jednoduché používanie. Pre inštaláciu a uvedenie do prevádzky nie je potrebný odborný AGV personál.

Jednoduchá diagnostika. Predný displey informuje o upozorneniach, alarmoch, stave batérie a AGV destináciách. 

Integrovaný nabíjací systém in-loop, ktorý umožňuje úplnú autonómiu, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.. 

Nie je potrebný centrálny kontrolný systém pre ich prevádzku. 

AGV je schopné pripojiť sa na vyššiu úroveň ovládacich prvkov a výrobných systémov.

AGV KIVNON K05 Twister

Malé automaticky vedené vozíky s rotačnou kapacitou. Sú navrhnuté na prepravu vozíkov alebo na prepravu nákladu. Je možné pridanie aktívnych systémov ako zdvíhacia plošina alebo valčekový dopravník. Okrem tohto môže byť namontovaná pevná konštrukcia za účelom konvertovania AGV na prcovisku alebo montážnej linke. .

  • AGV s 360º rotačnou kapacitou na jeho vlastnej osi.  
  • Nákladná kapacita do 500 kg.
  • Ťažná kapacita do 700N (približne 1.000kg na vozík).  

AGV KIVNON K10 ONE-WAY

Malé automaticky vedené vozíky navrhnuté na prepravu nákladu v jednom smere.

  • Jednosmerné AGV.
  • Ťažná kapacita do 1.200N (približne 3.000kg na vozík).
  • Jednoducho a rýchlo vymeniteľná batéria. Vstavaný konektor, rýchly a prístupný.

AGV KIVNON K11 TWO-WAY

Malé automaticky vedené vozíky navrhnuté na prepravu v oboch smeroch.

  • Obojsmerné AGV
  • Ťažná kapacita do 1.200N (približne 3.000kg na vozík).
  • Jednoducho a rýchlo vymeniteľná batéria. Vstavaný konektor, rýchly a prístupný.