AgrarIA sa spolieha na služby AWS na urýchlenie digitálnej transformácie agropotravinárskeho priemyslu

Akcia

AgrarIA, projekt, na ktorom sa KIVNON zúčastňuje, uzatvára dohodu s AWS ako technologickým partnerom.

Proyecto AgrarIA bola vytvorená s cieľom podporiť digitálne inovácie v španielskom agropotravinárskom sektore prostredníctvom cloudových služieb. Cieľom tejto strategickej iniciatívy je urýchliť digitálnu transformáciu agropotravinového reťazca prostredníctvom technologickej platformy založenej na cloudových službách Amazon Web Services (AWS) s cieľom implementovať iniciatívy na zlepšenie služieb pre používateľov a definovať nové metódy poľnohospodárskej výroby.

Projekt AgrarIA zahŕňa výskum vývoja platformy založenej na umelej inteligencii AWS, strojovom učení, internete vecí a službách analýzy údajov, ako sú okrem iného AWS IoT Core, Amazon SageMaker a Amazon Athena, ktorá integruje všetky potrebné modely a komponenty poľnohospodárskeho hodnotového reťazca – výrobu, spracovanie a distribúciu. Táto platforma umožní vymedziť procesné toky, ktoré sú integrované s technológiami potrebnými na ich rozvoj, ako aj iné digitálne podporné technológie na zavedenie jedinečných iniciatív alebo konkrétnych prípadov použitia, ktoré podporujú rýchlu, efektívnu, produktívnu a udržateľnú strednodobú transformáciu odvetvia.

Medzi príklady cieľov projektu patrí vývoj nových prírodných produktov na kontrolu škodcov a chorôb, aplikácia digitálnych dvojčiat na chladiace alebo fotovoltaické zariadenia (na zlepšenie energetickej účinnosti a zníženie uhlíkovej stopy), inteligentné a globálne riadenie veľkých poľnohospodárskych pozemkov, rozvoj autonómnej robotiky, kde je mozog robota v cloude a interaguje prostredníctvom 5G (Cloud Robotics) alebo výskum využívajúci kvantovú výpočtovú techniku pri riadení satelitné snímky na optimalizáciu poľnohospodárskej výroby.

Slovami Miguela Hormiga, manažéra priemyselného sektora GMV, "využívanie služieb AWS v projekte AgrarIA nám poskytne najpokročilejšie technológie umelej inteligencie pre rýchlejší pokrok vo výskume ich aplikácie v poľnohospodárskom sektore. To nám umožní dosiahnuť lepšie výsledky v zložitých prípadoch použitia, s ktorými sa počíta v projekte, aby sme v blízkej budúcnosti mali k dispozícii nové priekopnícke riešenia a produkty, ktoré budú stáť na čele digitálnej transformácie odvetvia tak, aby Španielsko bolo aj naďalej svetovým meradlom v oblasti produktivity, konkurencieschopnosti, interoperability a udržateľnosti."

 

El Proyecto AGRARIA: Projekt INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA CADENA DE VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA 2050 (TSI-100114-2021-16), ha sido financiado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, mediante el Programa Misiones de I+D en Inteligencia Artificial 2021, en el marco de la Agenda España Digital 2025 y de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Akcia