Spolupráce

Podpora procesu internacionalizace

Odkaz:I CEXNP_20200624851
cepín
Evropská unie

ICEX Next je exportní a investiční program ICEX Spain pro španělské malé a střední podniky, které chtějí růst na mezinárodní úrovni a pomáhají jim ve všech fázích jejich projektu.

Kivnonu v rámci programu ICEX Next pomáhá ICEX a je spolufinancován Evropským fondem EFRR. Účelem tohoto programu je přispět k mezinárodnímu rozvoji společnosti a jejího životního prostředí.

Metodologie

  • Poradenství, jak navrhnout mezinárodní obchodní plán on-line i off-line.
  • Pomáháme vám v dalších aspektech, které usnadňují vaši mezinárodní konkurenceschopnost.
  • Představujeme vás na nových trzích
  • Nabízíme vám služby přizpůsobené vašim mezinárodním potřebám růstu.