Spolupráce

Výzkumný a vývojový projekt

Odkaz: IDI-20191150
CDTI

Cílem projektu COMPASS je vyvinout nové paradigma vysoce výkonného logistického centra, které optimalizuje hardware a software prostřednictvím technologií Průmyslu 4.0.

COMPASS bude zajišťovat interní dopravní potřeby automatickým přidělováním zdrojů podle skutečné produkce, bude zahrnovat technologie přirozené navigace a vyhýbání se překážkám pro řešení nepředvídaných okolností a poskytne továrnám nástroje pro digitální navrhování, implementaci a řízení intralogistických toků.

COMPASS překoná současný stav techniky tím, že překoná výzvy v oblasti konektivity, interního polohování, školení a řízení procesů, které jsou vlastní současným AGV.