Spolupráce

Implementace kupónů ACCIÓ Industry 4.0

Odkaz:ACE008/20/000406
Accio

4.0 Platforma pro technickou asistenční službu a znalostní bázi mobilní robotiky Vyvinout nástroj pro interní řízení zákazníků pro výrobní incidenty a externí zákazníky (SAT) pro požadavky na incidentové služby implementací znalostní báze mobilní robotiky. Externě zajišťovaná služba by byla:

Metodologie

  • Benchmarking mezi různými softwarovými platformami
  • Poradenství a hodiny implementace modulu Technická asistenční služba (TAS) a znalostní báze.

 

Kvalitativně se očekává, že zlepší kontrolu kvality procesů Kivnon, efektivitu a image. Kvantitativně se očekává, že bude mít digitální nástroj, který v krátkodobém horizontu zlepší odezvu služby SAT o 30% a umožní využívat Big Data ve střednědobém / dlouhodobém horizontu.